Blog News
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Swedish National Curriculum

Words from the Principal

[Brevet på svenska finns nedan]

Dear Parents,

The golden leaves and crisp air illustrate that it is mid-October, midterm in the school world.

I’ve enjoyed my first months as principal enormously. I can say that I “stormtrivs” at Futuraskolan International Stockholm. The students are extraordinarily friendly, welcoming, cheerful and enthusiastic about school. I am impressed with the level of professionalism amongst the staff and I am inspired by the competence of the organization.

Students have been learning well and making steady progress. When I drop into classrooms, I observe an effective collaboration between students and teachers. In addition to classroom learning, I am delighted to see how many excursions and study visits occur at Futuraskolan Stockholm.

Students have explored various aspects of the curriculum including a school-wide Technology Day and Chemistry Day. Halloween for fun and UN Day for our internationalism are celebrated. Healthy and plentiful lunches are served daily and the breaks are for students to get a hearty dose of fresh air and enjoy each other’s company.

Some reminders:

 • School spirit/Clothing salesare in full swing on the schoolwebbshop;
 • SPT (Development Talks) Tuesday, Wednesday 22-23/10;
 • 6th & 9thgrade National Tests (oral sections) begin in November;
 • Lucia (in school) December 13;
 • End of Term celebration 20/12 – Hedvig Eleonora Kyrka– begins at 8:25
 • Please do not drop-off/pick-up kids by stopping your car in front of the school;
 • E-scooters must not be used during the school day;
 • Spring Term begins Wednesday January 8that 8:30.

 

“We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future.”

                                                                                            -Franklin D. Roosevelt

 

All the best,

Mike

********************

Kära föräldrar,

De gyllene bladen och den friska luften signalerar att det är mitten av oktober, mitt i höstterminen.

Efter att ha haft mina första månader som rektor kan jag säga att jag stormtrivs på Futuraskolan International Stockholm. Eleverna är utomordentligt vänliga, välkomnande, glada och entusiastiska över att vara på sin skola. Jag är imponerad av professionalismens nivå bland personalen och jag inspireras av organisationens kompetens.

Eleverna har gjort stadiga framsteg under terminen. När jag dyker upp i klassrummen ser jag ett effektivt samarbete mellan elever och lärare. Förutom klassrum inlärning är jag fullständigt tillfredsställd med att upptäcka hur många utflykter och studiebesök som inträffar på Futuraskolan Stockholm.

Eleverna har utforskat olika aspekter av läroplanen inklusive en teknologi dag och kemi dag. Halloween för skojs skull och FN-dagen för vår internationalism firas. Hälsosamma och rikliga luncher serveras dagligen och studieuppehåll är för elever att få en rejäl dos frisk luft och att njuta av varandras roliga sidor.

Några påminnelser:

 • Försäljningen av tröjor är i full gång på webbshoppen för skolan;
 • SPT Talks (utvecklingssamtal) tisdag, onsdag 22-23 / 10;
 • Nationella prov i åk 6 & 9 (muntliga delar) börjar i november;
 • Lucia (i skolan) 13 december;
 • Terminens avslutningsfirande 20/12 – Hedvig Eleonora Kyrka – börjar kl 8:25;
 • Vänligen lämna inte bort barnen genom att stanna din bil framför skolan;
 • E-sparkcyklar får inte användas under skoldagen;
 • Vårterminen börjar onsdagen den 8 januari kl 8:30.

 

”Vi kan inte alltid bygga framtiden för vår ungdom, men vi kan bygga vår ungdom för framtiden.”

-Franklin D. Roosevelt

Med vänliga hälsningar

Mike