Our work
Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Futuraskolan International Stockholm

Futura för framtiden. ”plogging”

Kära kollegor och föräldrar,

Ett samhällsprojekt har startats i årskurs 5 på Futuraskolan, Stockholm. Under mentor-lektionerna har eleverna fördjupat sig i ämnet nedskräpningens påverkan på miljön. Genom workshops och föreläsningar har eleverna förstått att skräpet förstör miljön och hälsan. Nedskräpning påverkar miljön negativt. Djur, både i hav och på land, skadas och dör. Plast bryts ned, exempelvis från plastpåsar, i små mikropartiklar som lätt binder gifter. Partiklarna äts upp av djur och fiskar och så småningom hamnar både plasten och gifter på våra tallrikar.

Årskurs 5 har bestämt sig för att göra världen lite renare och bättre. Deras metod går ut på att jogga och plocka skräp samtidigt – “plogging”. Det första området som kommer att rensas är skolgården och Tessinparken. Vi hoppas på att detta ska spridas till andra klasser så att de så småningom kan göra samma sak.

Som världsmedborgare har vi alla ett ansvar att bidra till en bättre och ljusare värld.

Vi tänker globalt och agerar lokalt.

Nu är projektet igång!

Torsdagen den 19 april var årskurs 5 ute på sitt “plogging-uppdrag”. Eleverna började på skolgården och fortsatte sedan vidare i närområdet, bl a Tessinparken och gatorna som ligger kring Gärdet.

Vi klass-mentorer vill tacka årskurs 5 för en underbar samhällsinsats.

Mvh

Mehran Misaghi & Martin Cameron